Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Online Képzésekhez

Kérjük, legyen kedves jelentkezés előtt az alábbi, Általános Szolgáltatási Feltételeket végigolvasni. Amennyiben bármely pontjával kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg nem ért egyet, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunk részére. Jelentkezésével minden kétséget kizáróan kifejezi tanfolyamra jelentkezési szándékát, és az alábbi feltételekkel történő egyetértését.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a cégnév (székhely: 2235, Mende, Honvéd utca 100., nyilvántartási szám: 58890776, adószám: 48991962-1-33), mint Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, illetve Online Oktatási Rendszer használatára vonatkozó tudnivalókat és feltételeket. Kérjük, abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben egyetért minden egyes pontjával, továbbá magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek kizárólag elektronikus verzióban kerül megkötésre, nem utal magatartási kódexre, és nem kerül iktatásra sem.

Az ÁSZF az alábbi weboldalon is megtekinthető: https://www.antaljanos.hu/aszf/

Szolgáltató:

 • Szolgáltató, azaz a jogtulajdonos neve: Antal János
 • Székhelye: 2235, Mende, Honvéd utca 100.
 • E-mail címe: antaljanos@antaljanos.hu
 • Adószáma: 48991962-1-33
 • Telefonszáma: +36 20 422 9929

Megrendelő:

A tanfolyam költségterheit viselő természetes vagy jogi személy, aki kifizeti a Szolgáltató által kiállított számlát, önmaga, alkalmazottja, illetve más természetes vagy jogi személy (Hallgató) számára.

Hallgató:

A Hallgató, olyan, a tanfolyamon részt vevő természetes személy, aki vagy saját maga, vagy a Megrendelő által lett a tanfolyamra befizetve.

Hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az oldalon történő közzététellel, illetve az Általános Szerződési Feltételek Hallgató általi elfogadásával lépnek hatályba. A Hallgató az adott tanfolyamra történő jelentkezésre kattintva, a jelentkezési űrlap kitöltésével, majd ezt követő beküldésével kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a megrendelésre.

A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF egyoldalú módosítása, ilyen esetben a Hallgató azt az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban jogosult visszautasítani írásbeli nyilatkozatával, ez esetben a módosított ÁSZF rendelkezései rá vonatkozóan nem lépnek hatályba. Ha ez időn belül nem tesz ilyen nyilatkozatot, elfogadottnak kell tekinteni részéről az ÁSZF egyoldalú módosítását.

Szolgáltató hétköznaponként 17:00 és 20:00 között elérhető az alábbi weboldalon megadott elérhetőségeken: +36 20 422 9929, antaljanos@antaljanos.hu

Adatkezelés:

A GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi szabályzattal rendelkezik a Szolgáltató.

Az Adatvédelmi szabályzat az alábbi weboldalon elérhető: https://www.antaljanos.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

Megvásárolható oktatóanyagok:

https://www.antaljanos.hu weboldalon tekintheti meg megvásárolható tanfolyamainkat. A szolgáltatások weboldalon feltüntetett ára bruttó fogyasztói ár, a Szolgáltató alanyi ÁFA mentesség alá tartozik.

100%-ban online környezetben valósul meg az oktatás. A tanfolyam alatt az alábbi szolgáltatások elérhetők:

 • Online videoanyag elérhetővé tétele – a weboldalon szereplő óraszámban
 • Online közvetített élő előadás – a weboldalon szereplő óraszámban
 • Online kérdőív és vizsgázás
 • Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség
 • Tanúsítványt kizárólag a Hallgató külön kérése esetén állítunk ki.

 

A Szolgáltató részletesen szerepelteti a tanfolyam, képzés nevét, tematikáját, a tanfolyam időigényét, leírását a weboldalán. A weboldalon lévő képek illusztrációk is lehetnek, eltérhetnek a valóságtól. A meghirdetettől eltérhet a tanfolyamok tematikája és óraszáma, oka lehet az online tér változása, a harmadik félnek számító szolgáltatók, mint például a Facebook, vagy Google termékek rendszeres változásai. Ezen okból történő eltérések előfordulása esetén a Szolgáltató elhárít magától minden felelősséget.

Amennyiben akciós árat alkalmaz a Szolgáltató, az akció időtartamáról és feltételeiről teljeskörűen tájékoztatja a Hallgatókat. Ha ezen feltételek nem teljesülnek, akkor megvonható a kedvezmény. 

Megrendelés folyamata:

A tanfolyamok megrendelésének folyamata:

 1. A jelentkező/Megrendelő a kapcsolattartási adatai megadásával és az ÁSZF egyidejű elfogadásával jelentkezik az általa kiválasztott tanfolyamra a weboldalon (https://www.antaljanos.hu) keresztül. Ha a Megrendelő más személyt szeretne beíratni, a jelentkezéskor szükséges megadnia a beíratni kívánt Hallgató nevét és e-mail címét. Fontos, hogy felelős azért, hogy a beíratni kívánt Hallgatótól az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulást beszerezze.
 2. A jelentkezőnek lehetősége van bankkártyával azonnal kifizetni a tanfolyam díját. Másik opció, hogy a szolgáltató kiállítja a számlát, melyet a kiállítástól számított 8 munkanapon belül szükséges a jelentkezőnek vagy a Megrendelőnek átutalással kiegyenlítenie.A díj befizetése a képzés igénybevételének, továbbá az ÁSZF elfogadásának egyértelmű megerősítése.
    
  1. Számlaszám: 12096712-00269283-00300007, Bank: Raiffeisen Bank Zrt..
  2. Közlemény: Hallgató neve, tanfolyam neve
 3. Ezután belépési jogosultságot kap a Hallgató az Online Oktatási Rendszerbe, melyről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Hallgatót.
 4. Amennyiben a jelentkező vagy Megrendelő a tanfolyam időtartama alatt (jelentkezéstől a tanfolyam elvégzéséig) valótlan adatot ad meg, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vételi ár visszafizetése nélkül a szolgáltatás elérését megtagadja. Ilyen eset:
  1. Hamis név
  2. Hamis e-mail cím vagy kapcsolattartási adat
  3. Hamis Facebook profil
  4. Hamis Gmail azonosító
 5. Fizetési mód:
 • A tanfolyami díjat egy összegben szükséges megfizetni.
 • A tanfolyamok árát bankkártyával azonnal, vagy átutalással lehet megfizetni a számlán lévő fizetési határidőn belül.
 • Amennyiben késedelmes fizetésre kerül sor, a Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresének összegére jogosult.

 

Tanfolyam díja:

A tanfolyamok díjai a Képzések oldalon (https://www.antaljanos.hu) elérhetők.

A weboldalon lévő tanfolyam indulási határidő tájékoztató jellegű. Amennyiben a Szolgáltató a Hallgatóval a teljesítési időpontban nem állapodott meg, a Szolgáltató a Hallgató felszólításában meghatározott időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 60 munkanapon belül köteles a szerződést teljesíteni.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, a Hallgatót haladéktalanul köteles tájékoztatni róla, valamint a Hallgató által befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles visszatéríteni. 

Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató kötelezettségei:

A megvásárolt képzési célú tartalmak elérhetővé tétele, azok megtekintése, az azokhoz tartozó kérdőívek vagy vizsgák biztosítása, Prémium képzés esetén élő konzultáció tartása.

Előadók személye:

Szolgáltatónak joga van lecserélni a weboldalán (https://www.antaljanos.hu) meghirdetett tanfolyamok előadóit, helyettük más előadókat bevonni a tanfolyam zökkenőmentes fenntartásának biztosítása érdekében.

Előadások időpontja:

A meghirdetett képzések időpontjai változhatnak az Előadók és a Hallgatók érdekében, ennek jogát a Szolgáltató fenntartja magának.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:

 • képzés meghirdetett időponttól eltérő indulása
 • tervezett óraszám esetleges változása
 • élő konzultáció más időpontban történő megtartása
 • élő adás más tanár általi megtartása
 • átmenetileg nem elérhető Online Oktatási Rendszer (szerverhiba, vis major, stb.)

 

Előadások/Tanfolyamok ára:

Az előadások/tanfolyamok árai a Képzések oldalon (https://www.antaljanos.hu) elérhetőek.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalán (https://www.antaljanos.hu) meghirdetett áraktól eltérjen:

 • Akciós, promóciós ajánlatok, időszakok
 • Speciális képzések kialakítása speciális árazással, adott piaci szegmensnek

 

Pótelőadások:

Szolgáltató nem köteles pótteljesítést nyújtani az előadás, tanfolyam, vagy vizsga ismételt megtartására.

Vélemények, referenciák:

Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő vagy Hallgató véleményének, hozzászólásainak felhasználására, továbbá azok indoklás és tájékoztatás nélküli eltávolítására.

Szolgáltató kérhet a Megrendelőtől vagy Hallgatótól írásbeli véleményt az oktatással kapcsolatban, amit szöveges vagy képi verzióban weboldalán referenciaként feltüntethet.

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Megrendelő nevét, illetve logóját weboldalán referenciaként feltüntetheti.

Adatkezelés:

Szolgáltató jogosult a jelentkezők adatait adminisztráció, oktatás, továbbá marketing célból kezelni, az általa nyújtott képzés gördülékeny biztosítása érdekében feldolgozni. Ha a megadott információk közt különleges adat található, annak megadása az annak a fenti célú kezelésére vonatkozó hozzájárulásnak tekintendő. Az adatkezelésről további információ weboldalunkon található: https://www.antaljanos.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Szolgáltató az általa üzemeltetett rendszerek bármelyikén (Online Oktatási Rendszer, Facebook hallgatói csoport, stb.), vagy digitális módon is egyeztethet a Hallgatóval.

Hallgató jogai és kötelezettségei:

 • A Hallgatónak joga van az általa vagy a Megrendelő által megrendelt és kifizetett oktatási tartalmakhoz történő hozzáféréshez.
 • A Hallgató és a Megrendelő is köteles az általuk a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az abban történt változást a Szolgáltató felé jelezni.
 • A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait kezelje, feldolgozza, és azokat 3 évig tárolja.
 • A 2013. évi a felnőttképzésről szóló LXXVII. törvény értelmében a képzésen résztvevő Hallgató köteles a jogszabályban részletezett adatokat a képzést szervező számára megadni, e nélkül kizárja a programban történő részvételét. A résztvevő kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek. A képzés szervezőjét a téves, pontatlan adatszolgáltatás miatt felelősség nem terheli.
 • A 2013. évi a felnőttképzésről szóló LXXVII. törvény 17. §. c) pontja értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a jogszabályban meghatározott adatai továbbításának megtiltására.
 • A Hallgató tudomásul veszi, hogy az elvégzett képzés képzések tartására nem jogosítja fel (opcionális).

 

A Hallgatónak a tanfolyam megkezdéséig az alábbi infrastruktúrát szükséges létrehoznia, valamint azt a képzés alatt végig szükséges biztosítania:

 • Megbízható, megfelelően működő számítógép
 • Szélessávú internet
 • Hangszóró vagy fülhallgató
 • Bizonyos képzések esetén mikrofon és kamera

 

A Hallgató részéről megadandó, beiratkozáshoz szükséges adatok:

 • Hallgató neve (születési név)
 • Számlázási címe (vevő neve, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén adószám)
 • E-mail címe, telefonszáma

 

A Megrendelő részéről megadandó adatok:

 • Számlázási címe (vevő neve, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén adószám)
 • E-mail címe, telefonszáma

 

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a tanfolyam megkezdéséig a Hallgató térítésmentesen lemondhatja a tanfolyamot, ezt kizárólag írásban, az antaljanos@antaljanos.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg. A tanfolyam lemondása a Szolgáltató által 48 órán belül írásban visszaigazolásra kerül. Amennyiben 48 órán belül a Szolgáltatótól nem érkezik válasz, akkor kérjük, hogy a lemondást telefonon is legyen kedves jelezni a Szolgáltatónál.

Megkezdett tanfolyamok esetén nem érvényes a 14 napos elállás joga, a befizetett díj ilyenkor már nem téríthető vissza. A tanfolyam onnantól minősül megkezdettnek, mikor a Hallgató az Online Oktatási Rendszerhez hozzáférést kap (felhasználónév, jelszó), hiszen akkortól a Szolgáltató szerzői jogvédelem alatt álló anyagai, szellemi termékei, valamint szolgáltatásai elérhetővé válnak. A Megrendelő nem jogosult a már beíratott Hallgatót másik Hallgatóra cserélni.

Pénzvisszafizetési garancia:

A hallgató igényelheti a befizetett tandíj időarányos részének visszafizetését, amennyiben nincs megelégedve a tananyaggal. A vásárlástól számított 14 napon belül van rá lehetősége. Ezirányú igényét e-mailben megindokolva, a antaljanos@antaljanos.hu e-mail címre legyen kedves jelezni. A felmondást követően megszűnik a hallgató hallgatói jogviszonya is.

Felek közti jogviszony automatikusan megszűnik/megszűnhet az alábbi esetekben:

 • Rendes felmondással, mely során a tanfolyam megkezdésétől (Online Oktatási Rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó átadását követően) számítva a Szolgáltató a befizetett tandíjat nem köteles visszatéríteni.
 • Rendkívüli felmondással, amennyiben egyik vagy mindkét fél súlyos szerződésszegést követ el, mint:
  • Szellemi tulajdon megsértése;
  • Nem fizetés vagy késedelmes fizetés;
  • Vállalhatatlan stílus;
  • Mások támadása, zaklatása: faji hovatartozás, etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, nemi irányultság, kaszt, nem, nemi identitás, súlyos fogyatékosság vagy betegség miatt;
  • Az Antal János E.V. márkaértékeinek megsértése;
  • Emberi méltóság vagy jogok megsértése;
  • Indokolatlan, erőszakos, szexuális, uszító tartalmak megjelenítése;
  • Vírusok, kártékony kódok feltöltése;
  • Illegális adatgyűjtés;
 • Konkurens szolgáltatók említése;
 • Nem fizetés esetén, a számla esedékességétől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltató a Hallgató szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozhatja vagy elveheti;
 • Közös megegyezéssel, a Felek közös akaratából;
 • Versenyérdek ellentét esetén;
 • Bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
 • Magánszemély esetén a Hallgató halálával.

Az Antal János E.V által gyakorolt, jogszerű rendkívüli felmondás esetén a Hallgató vagy Megrendelő a tanfolyam díjával azonos összegű kötbér megfizetésére köteles.

Titoktartás:

Kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a Felek arra, hogy a Hallgatói Szerződés tartalmát, továbbá annak teljesítése folyamán, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt (beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is), amit a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és aminek közlése a másik Félre, vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.

A Hallgatónak átadott dokumentumok, információk, előadások, tananyagok, videó-felvételek a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, e Szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók.

Adatvédelem:

A Szolgáltató köteles a Hallgató adatait a hatályos törvényeknek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal számára rendelkezésre bocsátani a Fktv. 20/A. §-a szerint. A Hallgató köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, de a Hallgató megtagadhatja az adatok továbbítását.

Panaszkezelés:

A Szolgáltató köteles a Hallgató/Megrendelő panaszát az antaljanos@antaljanos.hu e-mail címre történő beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálni és megválaszolni.

Szerzői jogok:

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot, és minden, a képzés során kapott információt, valamint segédanyagot az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használ fel, harmadik fél részére nem ad ki. Minden tananyag Antal János E.V. szerzői jogait képezi, azok további felhasználásához minden esetben előzetes, írásbeli hozzájárulás szükséges a Szolgáltatótól. A tananyagot és videó-anyagokat semmilyen formában nem lehet megosztani vagy közzétenni.

A Hallgató tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kártérítési igénnyel élhet, valamint igazolt kárának megtéríttetésére jogosult.

A Hallgató beleegyezik abba, hogy a képzés során a szolgáltatással összefüggő írásbeli véleményeit, hozzászólásait a Szolgáltató marketing, kommunikációs, illetve egyéb üzleti tevékenység céljából időre, helyre, megjelenésre való tekintet nélkül térítésmentesen felhasználhatja. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a felhasználás tényéről a Szolgáltató nem minden esetben ad tájékoztatást, ezért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Versenyérdek ellentét:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a Hallgató jelentkezését, amennyiben versenyérdek ellentét merül fel. Ebben az esetben a jelentkezést követően a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Hallgatót.

Egyoldalú módosításhoz való jog, Vis maior:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalán, a tananyagokon, az ütemezésen bármikor módosítást vagy átdolgozást hajtson végre, a weboldal és az Online Oktatási Rendszer elérhetőségét megváltoztathassa, korlátozhassa vagy akár megszüntethesse. A weboldalhoz és az Online Oktatási Rendszerhez történő hozzáférés folyamatosságát, hibamentességét a Szolgáltató nem garantálhatja.

 

Szolgáltató a szolgáltatásban bekövetkező részleges vagy teljes kiesés esetén átmeneti szolgáltatásokat biztosít a résztvevő számára:

 • Videó szolgáltatás videó megosztó portálon keresztül.
 • Hang-, vagy konferencia hívási szolgáltatás külső szolgáltatón keresztül.

Szolgáltató a weboldal, vagy az Online Oktatási Rendszer hiányosságából, nem megfelelő működéséből, zavarából eredő kárért felelősséget nem vállal. Kárigény esetén a vita rendezésére jogi képviselő jelenlétében történő előzetes és békés egyeztetés szükséges. Csak ezen egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírása után jogosultak a Felek bírósághoz fordulni.

 

Vegyes rendelkezések:

Szolgáltató tájékoztatja a Hallgatót, hogy a Szerződéssel kapcsolatban jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, továbbá közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terhelheti bizonyos adatok tekintetében.

A titoktartási kötelezettség korlátlan ideig fennáll, a jogviszony megszűnését követően is.

Az esetleges vitás ügyeket a Szolgáltató és a Hallgató egyaránt békés úton kívánja rendezni.

A Szolgáltató, valamint a Hallgató jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, 30 naptári nap alatt megegyezéssel nem rendezhető, esetleges jogvitákra nézve kiköti a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

 

Ezen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, továbbá a Szabályzat értelmezésében a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

 

Utolsó módosítás: Mende, 2024. január 12.


Warning: Undefined array key "background_color" in /var/www/customers/vh-39475/web/home/antaljanos/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Iratkozz fel! Ne maradj le a kedvezményekről!

A feliratkozók – és csakis a feliratkozók – részesülnek az Early Bird kedvezményekből, amely akár 30% is lehet. Minden Early Bird akcióról emailben értesítünk!

Feliratkozás